Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Haags Verdrag

betekenis & definitie

Haags Verdrag, vredesverdrag tussen Frankrijk en de → Bataafse Republiek (16.5.1795). Het bevatte de volgende bepalingen: 1.

Frankrijk erkent de Republiek en sluit met haar een aanvallend en verdedigend verbond; 2. geen van beide staten sluit een afzonderlijke vrede met Engeland; 3. de Republiek stelt dertig oorlogsschepen en de helft van haar landmacht beschikbaar, die beide onder Frans commando zullen staan; 4. de Republiek leent Frankrijk zeven oorlogsschepen en onderhoudt vijfentwintigduizend man Franse troepen binnen haar grenzen; 5. de Republiek doet afstand van Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo; Vlissingen wordt voor onbepaalde tijd door Fransen bezet; 6. de Republiek betaalt honderd miljoen gulden als schadevergoeding; 7. de scheepvaart op de Rijn, Maas, Schelde en Hont is voor beide verdragspartners vrij; 8. bij de algemene vrede krijgt de Republiek schadeloosstelling voor het afgestane grondgebied; 9. de onroerende goederen van het Huis Oranje komen aan de Republiek.