Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Filiatie

betekenis & definitie

Filiatie, het nagenoeg letterlijk overnemen van de → stadsrechten van de ene stad door een andere stad. Op deze wijze ontstonden moeder- en dochtersteden.

In 1245 nam bijvoorbeeld Haarlem de stadsrechten van 's-Hertogenbosch over, dat op zijn beurt de stadsrechten van Leuven had overgenomen. Van Haarlem gingen de stadsrechten via Delft en Alkmaar over op de Westfriese steden. Uit de verhouding moeder-dochterstad ontstond de hofvaart. Wanneer de schepenen van een dochterstad bijvoorbeeld advies nodig hadden inzake een juridisch geschil, dan gingen ze te rade (recht halen) bij de moederstad. Uit deze hofvaart groeide hoger beroep op de schepenen der moederstad (→ steden).