Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Faider

betekenis & definitie

Faider, Charles Jean Baptiste Florian, Belgisch magistraat en liberaal politicus, *6.9.1811 Triëst, +7.4.1893 Brussel. Faider vervulde hoge ambten bij het Hof van Beroep te Brussel en daarna bij het Hof van Cassatie.

Van 1852 tot 1855 was hij minister van Justitie. De op zijn voorstel aangenomen wet Faider uit 1852 maakte het mogelijk dat buitenlandse staatshoofden een aanklacht bij de Belgische rechter konden indienen als zij zich beledigd voelden door de Belgische pers. De wet kwam tot stand onder druk van de Franse keizer Napoleon III, die misnoegd was over de (schriftelijke) aanvallen die Franse emigranten in België op hem deden.