Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Falck

betekenis & definitie

Falck, Anton Reinhard, Nederlands politicus, *19.3.1777 Utrecht, +16.3.1843 Brussel. Falck werd advocaat in Amsterdam; van 1802-1806 was hij gezantschapssecretaris in Madrid.

Na zijn terugkeer vervulde hij verschillende functies aan diverse departementen. Toen Nederland in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd, nam hij ontslag. Hij werd kapitein van de Nationale Garde in Amsterdam en nam in 1813 het initiatief tot het bijeenroepen van een voorlopig bestuur, dat onderhandelingen met Van → Hogendorp aanknoopte. Koning Willem I benoemde Falck tot secretaris van Staat. In 1818 werd hij minister van Onderwijs, Nijverheid en Koloniën, in welke functie hij de ontwikkeling van België op industrieel en onderwijsgebied bevorderde. Falck nam in 1823 deel aan de onderhandelingen in Londen over de teruggave van Nederlandse koloniën in Oost-Indië, die leidden tot de koloniale regeling van 1824. Van 1824-1832 was hij ambassadeur in Londen. Na de afscheiding van België (1830) trok hij zich uit de politiek terug. Zijn laatste functie was die van gezant in Brussel (1839-1842).