Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

Europese Commissie

betekenis & definitie

Europese Commissie, het bestuur van de → Europese Unie, tegelijk de instantie die de meeste initiatieven neemt. De Commissie telt zeventien leden.

De Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië leveren elk twee commissarissen; de andere zeven staten elk één. De leden van de Commissie worden door hun eigen land voorgedragen. Zodra zij voor een periode van vier jaar zijn benoemd, treden ze onafhankelijk van hun regeringen op. De voorzitter en de vice-voorzitter hebben een ambtsperiode van twee jaar; zij kunnen worden herbenoemd.

De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de Europese Unie; zij neemt de initiatieven voor het beleid en vertegenwoordigt de belangen van de eg in de Raad van Ministers. De besluiten worden in de Commissie bij meerderheid van stemmen genomen. De Commissie is als geheel verantwoordelijk voor het gevoerde beleid; in de praktijk is iedere commissaris verantwoordelijk voor het deelterrein dat hij beheert. De huidige Commissie staat onder voorzitterschap van de Luxemburger Jacques Santer.