Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Banda Eilanden

betekenis & definitie

Banda Eilanden, Indonesische eilandengroep in de Banda Zee. De archipel was een belangrijke leverancier van muskaatnoten en foelie.

Jacob van → Heemskerck deed de eilanden in 1599 aan en in 1602 sloot Wolphert Harmensz. met dorpelingen een contract, dat de Nederlanders het exclusieve recht tot het opkopen van de produkten gaf. In 1609 werd admiraal Pieter Willemsz. Verhoeff bij onderhandelingen over de bouw van een fort vermoord. Hoewel in de volgende jaren de Nederlanders meester werden op de eilanden Neira en Ai, bleef de toestand onbevredigend, omdat de eilanders de contracten met de voc niet nakwamen. Toen J.P. → Coen in 1621 bericht kreeg dat noten aan Portugezen werden verkocht en een van zijn schepen was beschoten, besloot hij tot een strafexpeditie. Vrijwel de gehele Bandanese bevolking van vijfentwintighonderd mensen kwam door geweld of honger om het leven; driehonderd eilandbewoners vluchtten naar Ceram en de Kei-eilanden. De notentuinen kwamen in handen van → perkeniers.