Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Banckert

betekenis & definitie

Banckert, Adriaan, Nederlands zeeofficier, *circa 1615, +april 1684 Middelburg. Adriaan was een zoon van Joost → Banckert.

Hij diende bij de Zeeuwse admiraliteit, waar hij in 1666 luitenant-admiraal werd. Hij onderscheidde zich in de → Engelse Oorlogen en de Eerste Noordse Oorlog. Hij had een groot aandeel in de overwinningen bij Solebay (1672) en Kijkduin (1673) tijdens de Derde Engelse Oorlog. In 1674 trokken de Zeeuwse Staten hem terug uit actieve dienst wegens onenigheid met Holland over de voorrang van de gewestelijke opperofficieren.