Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Aasdomsrecht

betekenis & definitie

Aasdomsrecht (Azigdomsrecht), erfrecht berustende op bloedverwantschap (versterfrecht). Het aasdomsrecht werd toegepast in Holland boven de IJssel, waar de rechtspraak door azing (→ asega) en geburen gebruikelijk was.

De graad van bloedverwantschap bepaalde wie het meeste recht op een bezit had, ongeacht van welke kant (vaders of moeders) de goederen in de familie waren gekomen (`het naaste bloed erft het goed'). In Holland ten zuiden van de IJssel werd het → schependomsrecht toegepast waarin de goederen terugkeerden naar de familie vanwaar ze gekomen waren.