Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Roodstand

betekenis & definitie

Roodstand houdt in dat een betaalrekening een negatief saldo heeft. Een andere benaming hiervoor is rekening courant krediet. Over het bedrag dat een rekening rood staat moet rente worden betaald. Wanneer er de betaalrekening weer een positief saldo heeft, wordt de roodstand plus rente automatisch afgeschreven.

Niet elke betaalrekening heeft de mogelijkheid tot roodstand. Dit hangt af van de bank en het type rekening. Een rekening waarbij roodstand wel mogelijk is heet een rekening courant. De mogelijkheid is afhankelijk van de rekeninghouder. Deze moet doorgaans aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals regelmatig een positief saldo op de betaalrekening hebben. Daarnaast verschillen de voorwaarden voor roodstand per bank en rekeninghouder. Hier speelt met name de financiële situatie van de rekeninghouder een rol.

Over roodstand wordt vaak een hoge rente betaald, omdat de lening doorgaans van korte duur is. Hierdoor levert roodstand een bank weinig op, wat gecompenseerd wordt door een hogere rente. De rente die een spaarrekening oplevert is bijvoorbeeld veel lager. Het is daarom verstandig om een negatief saldo op de betaalrekening op te heffen met spaargeld wanneer dit mogelijk. De rente op roodstand is tevens variabel, wat inhoudt dat de rente over een negatief saldo per dag berekend wordt.

Consumenten die snel een aankoop willen doen maar daar het geld niet voor hebben kunnen voordeel hebben van roodstand. Zo wordt die aankoop toch bereikbaar en is het niet nodig om een nieuwe lening af te sluiten. Dit is alleen aan te raden als het gaat om een relatief kleine aankoop en wanneer de rekeninghouder verwacht op korte termijn de roodstand te kunnen opheffen. Is dit niet het geval, dan is in veel gevallen een persoonlijke lening vaak voordeliger, omdat de rente vast ligt en lager is dan de rente bij roodstand.