Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Rekening courant krediet

betekenis & definitie

Rekening courant krediet is een andere benaming voor rood staan op de betaalrekening. Een rekening courant is een betaalrekening die de mogelijkheid biedt om rood te staan. Over het uitstaande bedrag moet men rente betalen. Bij voldoende saldo wordt het uitstaande bedrag plus rente automatisch van de betaalrekening afgeschreven.

Het bedrag dat de rekeninghouder rood mag staan verschilt per persoon en bank. Vaak is dit bedrag afhankelijk van de financiële situatie en de inkomsten van de rekeninghouder. Niet elke betaalrekening heeft automatisch de mogelijkheid om rood te staan. Vaak moet een rekeninghouder eerst aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals periodiek een positief saldo op de betaalrekening hebben.

De rente over een rekening courant krediet is vaak hoog, omdat de periode waarover het geld geleend wordt doorgaans kort is. De lage opbrengsten over deze korte periode compenseert de bank met een hogere rente. Daarnaast is de rente over een rekening courant krediet altijd variabel. Dit houdt in dat tijdens een periode van roodstand de rente van variëren, omdat de rente per dag berekend wordt.

Rekening courant krediet kan een uitkomst zijn voor consumenten die snel een aankoop willen doen, maar daar op moment van aankoop het geld niet voor hebben. Zeker wanneer de aankoop niet te groot is en de consument verwacht snel het tekort op de betaalrekening te kunnen aanvullen is deze optie te overwegen. Een bijkomend voordeel is dat er geen extra lening afgesloten hoeft te worden om een bepaalde aankoop te kunnen doen. Is er sprake van een grotere uitgave en/of kan het tekort op de betaalrekening op korte termijn niet aangevuld worden, dan is een persoonlijke lening doorgaans voordeliger. Bij deze lening ligt het rentepercentage namelijk vast en bovendien is dit percentage vaak lager dan de rente op een rekening courant krediet.