Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Kredietwaardigheid

betekenis & definitie

De kredietwaardigheid drukt de mate uit waarin kredietnemers in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen aan kredietverstrekkers te voldoen. Deze maatstaf wordt gebruikt om te controleren of kredietnemers een lening kunnen terugbetalen. Tevens kan de kredietwaardigheid laten zien of personen, bedrijven of landen financieel stabiel en betrouwbaar zijn.

Ook beleggers gebruiken de kredietwaardigheid om te controleren of de uitgever van een obligatie aan de verplichtingen behorende bij de obligatie kunnen voldoen. Uitgevers van obligaties vragen kredietbeoordelaars om een rating, die na een omvangrijk onderzoek wordt afgegeven. De kredietwaardigheid bepaalt voor een deel de prijs van een obligatie, omdat dit een indicatie van het potentiële risico geeft.

De kredietwaardigheid wordt gemeten op basis van een aantal financiële gegevens. De combinatie van deze gegevens resulteert in een rating, die de mate van kredietwaardigheid aangeeft. Deze rating wordt doorgaans aangegeven met de letters A, B, C en D. In het geval van ‘AAA’ is er sprake van een zeer hoge kredietwaardigheid, terwijl een rating van D aangeeft dat er geen enkele kredietwaardigheid aanwezig is. In Nederland wordt de kredietwaardigheid voor particulieren vastgesteld door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Voor bedrijven zijn er meerdere organisaties die de kredietwaardigheid bepalen.

De kredietwaardigheid wordt bepaald door de financiële gezondheid van een persoon of organisatie. Dit wordt bepaald door de verhouding tussen eventuele schulden en het eigen vermogen. Hoe minder groot de schuld is, hoe beter. Tevens wordt er gekeken of er genoeg geld binnenkomt om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Ten slotte wordt ook het betalingsverleden gecontroleerd om te zien of er sprake is geweest van een betalingsachterstanden.

Personen, bedrijven en landen kunnen hun kredietwaardigheid verbeteren door onder andere het betalingsgedrag te verbeteren. Tevens helpt het om inzicht te geven in de financiële status, door het aanleveren van bijvoorbeeld een jaarverslag.