De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gepubliceerd op 13-06-2020

Unie

betekenis & definitie

(Duits: Union), vereniging der Luth. en Geref. Kerken in verschillende Duitse staten (19e eeuw), vnl. in Pruisen door toedoen van Friedrich Wilhelm III (1817).

Betrof in hoofdzaak organisatie, avondmaalsgemeenschap en liturgie; de belijdeniskwestie bleef hangende. De ,,Oud-Lutheranen” gingen niet mee.