De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Systematiek

betekenis & definitie

(1) der dierkunde is de rangschikking der dieren volgens een bepaald systeem. Het dierenrijk* wordt verdeeld in 3 groepen, die weer onderverdeeld zijn in stammen, klassen, orden, families, geslachten, soorten.

Dit natuurlijke systeem berust op de verwantschap, aangetoond door de vergelijkende anatomie. Het is zeer moeilijk de soorten te omgrenzen en dikwijls worden later soorten gesplitst of gescheiden. Linnaeus* voerde de binaire nomenclatuur* in (iedere soort heeft twee namen), tegenwoordig wordt echter veel de trinaire nomenclatuur gevolgd, die soorten uit verschillende gebieden in één groep brengt, bv. huismus, Passer domesticus pagorum (Duitsland), P. d. italiae (N.-Italië) enz. P. d. domesticus (inlands);(2) S. der plantkunde volgt nagenoeg hetzelfde indelingssysteem (z Plantenrijk), alleen wordt de trinaire nomenclatuur (behalve in Amerika) niet gebruikt. Ook worden de elkaar vervangende rassen niet onder één soort gebracht, hetgeen zowel gemakkelijker is voor de kweker als voor hen, die zich bezighouden met de bestudering van erfelijkheidsvraagstukken, teeltkeus enz.