De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Staten-Generaal

betekenis & definitie

Staten waren oorspr. vergadering der standen (wereldlijke en geestelijke leenmannen, later ook vertegenwoordigers der steden), door de vorst bijeengeroepen ten einde geldmiddelen te verkrijgen (beden) om de kosten van oorlogen te bestrijden. Na de afzwering van de landsheer in 1588 worden de Staten der gewesten bij ons zelf de dragers der gewestelijke souvereiniteit, welker afgevaardigden als Staten-Generaal de zaken der gehele Unie behartigden.

Na de Franse tijd worden de S. zelfstandige vertegenwoordigers van het volk (niet meer van de provinciën) aan wie tezamen met de Koning het wetgevend gezag is opgedragen en die door het vereiste van goedkeuring der begroting invloed op het bestuur kunnen uitoefenen. Sedert 1815 zijn de S. gesplitst in 2 kamers, waarvan de 2e Kamer thans direct door het volk wordt gekozen, de Eerste Kamer door de Provinciale Staten (zgn. getrapte verkiezing). Voorzitters worden door Koning(in) benoemd, die van de 2e Kamer uit een drietal, door de Kamer opgemaakt.