De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Salomo

betekenis & definitie

(Hebr. ,,vrede-rijk”), zoon (en opvolger) van David en Bathseba. Zijn regering, ca 965-925 v.C. (vgl.

I Kon. i-n), is een tijd van vrede en welvaart geweest, waarin handel en verkeer zich sterk ontwikkelden: de grenzen werden opengesteld voor de invloed van vreemde culturen, die zich ook in paleis- en tempelbouw liet gelden. De toenemende vervreemding tussen koning en volk leidde na zijn dood tot de splitsing van het rijk: zijn zoon Rehabeam kon zich alleen in Juda handhaven; de Noordelijke stammen (het rijk Israël) stelden zich onder Jerobeam I. Naast zijn rijkdom leefde vooral zijn wijsheid in de herinnering voort: aan S. werden toegeschreven de Bijbelboeken Spreuken, Prediker en Hooglied, maar ook het veel jongere Wijsheid van S. en pseudepigraphen als de Psalmen (ie eeuw v.C.) en Oden (1e of 2e eeuw n.C.) van S.