De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Plant

betekenis & definitie

met het dier de levende wezens der natuur. Verschil met het dier* moeilijk aan te geven.

P. kan uit anorganische stof organisch voedsel vormen en feitelijk onbeperkt voortgroeien (weefsels kunnen steeds nieuwe weefsels maken); geen of nagenoeg geen beweging; bloeit, draagt vruchten, celwanden bestaan uit cellulose. Hierop bij lagere P. veel uitzonderingen. Er zijn groepen levende wezens, waarvan men niet kan uitmaken of ze tot het P. of dierenrijk behoren. Tussen de verschill. P. bestaat zekere verwantschap, ze zijn dus evenals de dieren in een zgn. natuurlijk stelsel geordend, (z Plantenrijk.)