De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Paard

betekenis & definitie

Mnl: hengst, vrl.: merrie, castraat: ruin, jong: veulen (tot 1 jaar), twenter (2-3 jaar). Maximale leeftijd 30 jaar.

Op ca 3-jarige leeftijd geslachtsrijp. Draagtijd 48 weken; 1 à 2 jongen. Iedere 2-jarige hengst moet gekeurd worden. Leeftijdsschatting geschiedt op grond van de gebitstoestand: 2½ jaar: de binnenmelktanden vallen uit; 3 jaar: de voorranden van de blijvende binnensnijtanden komen in slijting; 3½ jaar: de middenmelktanden vallen uit; 4 jaar: de voorranden van de middentanden komen in slijting; 4½ jaar: de hoekmelktanden vallen uit; 5 jaar: de voorranden van de hoektanden komen in slijting; 6 jaar: de kroonholten van de binnensnijtanden der onderkaak zijn verdwenen; 7 jaar: idem van de middensnijtanden; 8 jaar: idem van de hoeksnijtanden. Het paard is „aftands”.Voeding: haver bij uitstek geschikt, het beste geplet; vermenging met strohaksel gewenst.

Rund

Mnl.: stier, vrl.: koe, castraat: os, jong: tot 9 mnd. kalf, 9-21 mnd. pink, hokkeling of enter, 21-33 mnd. twenter. Geslachtsrijp op 1-1½ jaar. Draagtijd 285 dagen; 1 à 2 jongen. Melkperiode ca 300 dagen, daarna 6 weken droog. Grootste productie tussen 5 en 8 jaar, soms tot 40 l per dag. Per etmaal wordt 2 maal gemolken.