De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Oranje

betekenis & definitie

vorstengeslacht: naam ontleend aan het voorm. vorstendom O. Eerst bekende graaf van O.: Gerald Adhemar (1086-1098); in 1530 kwam O. aan Renatus van Nassau-Dillenburg (René van Chalons), die het 1544 naliet aan Willem de Zwijger.

Het geslacht stierf in mannelijke lijn uit met Willem III in 1702; in vrouwelijke lijn bleef het voortleven door het huwelijk van Albertine Agnes, dochter van Fred. Hendrik, met de Friese stadhouder Willem Frederik. Diens afstammelingen hebben steeds de titel prins van Oranje gevoerd; thans draagt H.M. koningin Juliana de titel prinses van Oranje-Nassau. Volgens art. 27 Gw. voert de oudste van ’s Konings zonen of verdere mannelijke nakomelingen de titel van Prins van Oranje.