De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Maria

betekenis & definitie

de moeder van Christus, als dochter van Joachim en Anna uit het geslacht van David. Volgens R.K. overtuiging maagdelijke moeder, en maagdelijke echtgenote van Jozef, gevrijwaard voor de erfzonde en dus ook vrij van boze begeerlijkheid en persoonlijke zonde; bezit de volheid der genade, voor zover haar waardigheid van Moeder Gods deze vereist, en is om de daaruit volgende heiligheid verheven tot Koningin des Hemels.

Het Protestantisme kent bij alle eerbied voor M. geen eigenlijke Af.-leer en wijst in het alg., zich baserend op de H. Schrift, haar verering af. Waar M. de Moeder des Heren is ligt, naar Prot. opvatting, de volle nadruk op het „des Heren”.