De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gepubliceerd op 13-06-2020

Landbouw

betekenis & definitie

die werkzaamheid, die met gebruikmaking van de grond voorziet in de behoeften der mensen aan plantaardige en dierlijke producten. Hieronder rekent men niet alleen het door de natuur doen voortbrengen van plantaardige producten (landbouw in engere zin, tuinbouw en bosbouw), maar ook de omzetting van plantaardige in dierlijke producten (veeteelt).

Primitiefste vorm hakbouw. Bij wisselbouw afwisselend grasland en bouwland. Bij de slagstelsels wordt jaarlijks van product gewisseld. Tegenwoordig ontwikkelt zich het vrije vruchtwisselstelsel. Gemengde bedrijven bestaan uit gras- en bouwland.