De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

I

betekenis & definitie

negende letter van het alphabet, tevens 3e klinker; als doffe klinker in Ned. taal gelegen (wat uitspr. betreft) tussen e en ie', de heldere i(e) in Ned. of vreemde woorden eerder lang, spec. voor een r ; samen met j (dus: ij) in achtervoegsels als doffe e uitgesproken. I strookt met Gr. iota en semiet. jod\ in vele talen vervullen de i en de ƒ trouwens dezelfde functies (semiconsonant, semivocaal).

i is in wisk. aanduiding voor de imaginaire eenheid; als Rom. cijfer = 1. Afkortingen:

I. imperator (keizer) ;

ib., ibid., ibidem, op dezelfde plaats;

I.C.N., in Christi nomine, in naam van Chr. ;

id., idem, de-(het-) zelfde ;

i.e., id est, dat is;
i. f., ipse fecit, heeft het zelf gemaakt;
l.H.S. (eerste drie letters van Jezus’ naam), Jezus (als verlosser, als vermaner) ;

In (scheik.) : Indium;

I.N.D., in nomine Dei, in Gods naam;

inf., infra, beneden, onder; of: inferior, beneden-;

I.N.R.I., Jezus Nazarenus Rex Judaeorum, J. de Nazarener, Koning der Joden;
I.O.O.F., Indépendant Order of Odd Fellows;
i.p.i., in partibus infidelium (z aldaar);
I.R., Imperator Rex, keizer en koning;

Ir (scheik.) : Iridium ;

it., item, eveneens;

I.U.D., juris utriusque doctor, dr in de beide rechten.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!