De Kleine Winkler Prins

Nederlandse encyclopedie uit 1949

Gepubliceerd op 25-09-2020

2020-09-25

Argenson

betekenis & definitie

Antoine René de Voyer, marquis d’, (1722-1787), Fr. min. van oorlog 1757-’58, daarna gezant in Zwitserland, Polen en Venetië; bracht kostbare bibliotheek van 150.000 dln bijeen, die later aan de staat kwam en de kern vormt van de „Bibliothèque de l’Arsénal”.

Marc Pierre de V. de Paulmy, comte d’, (1696-1764), luit. van politie; 1742-1757 min. van oorlog; Diderot en d’Alembert droegen hem de Encyclopédie op.

Marc René de V. de Paulmy, marquis d’, (1652-1721), werd 1697 luit.-gen. van politie en zou toen de „lettres de cachet” hebben ingevoerd; verzette zich 1720, als min. van Staat, tevergeefs tegen het stelsel van J. Law.

Marc René de V., marquis d’ (1771-1842), maakte deel uit van de Constituante, medestander van Lafayette, was sinds 1815 lid der opeenvolgende vertegenwoordigingen, steeds van republikeinse gevoelens blijk gevende.

René de V. d’ (1596-1651), Fr. diplomaat, voerde onder Richelieu en Mazarin vele geheime onderhandelingen.

René Louis de V. de Paulmy, marquis d’, (1694-1757), was 1744-1747 min. van Buitenlandse Zaken; schreef o.a. Journal et Mémoires, 9 dln, die voor de kennis der toestanden onder het ancien régime van het grootste belang zijn.