2019-10-19

Argenson

Van de personen, die dezen geslachtsnaam gedragen hebben, vermelden wij: Marc René, marquis d'Argenson, een Fransch staatsman, die in 1652 te Venetië geboren werd. In 1709 werd hij staatsraad, in 1718 grootzegelbewaarder van Frankrijk, voorzitter van den Financiélen Raad en lid der Academie, en in 1720 minister. Hij was een tegenstander van de geldelijke operatiën van Law (zie onder dezen naam) en legde reeds in 1721 zijne betrekking neder. In datzelfde jaar overleed hij...