Wat is de betekenis van Argenson?

1949
2021-06-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Argenson

Antoine René de Voyer, marquis d’, (1722-1787), Fr. min. van oorlog 1757-’58, daarna gezant in Zwitserland, Polen en Venetië; bracht kostbare bibliotheek van 150.000 dln bijeen, die later aan de staat kwam en de kern vormt van de „Bibliothèque de l’Arsénal”. Marc Pierre de V. de Paulmy, comte...

Lees verder
1870
2021-06-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Argenson

Van de personen, die dezen geslachtsnaam gedragen hebben, vermelden wij: Marc René, marquis d'Argenson, een Fransch staatsman, die in 1652 te Venetië geboren werd. In 1709 werd hij staatsraad, in 1718 grootzegelbewaarder van Frankrijk, voorzitter van den Financiélen Raad en lid der Academie, en in 1720 minister. Hij was een tegenstand...

Lees verder