De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 07-06-2020

Afbetaling

betekenis & definitie

betaling in termijnen van op crediet gekochte goederen. Bij de overeenkomst wordt meestal bepaald, dat verkoper eigenaar van het goed blijft, tot koopsom geheel voldaan is (huurkoop).

A. komt vooral voor bij koop van meubelen, naai- en wasmachines, stofzuigers en radio’s. Nadat het buitenland was voorgegaan (Duitsl. reeds in 1894) kwam in Ned. in 1936 een wett. regeling der A. tot stand. In artt. 1576-1576# B.W. werd de huurkoopovereenkomst geregeld. Daarnaast bevat ,,Wet op het afbetalingsbedrijf” bepalingen betreff. colportage en kleinverkoop.