Wat is de betekenis van Afbetaling?

2019
2021-09-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afbetaling

afbetaling - Zelfstandignaamwoord 1. een geleidelijke betaling in termijnen De afbetaling van de schuld is erg belangrijk. Woordherkomst Naamwoord van handeling van afbetalen met het achtervoegsel -ing.

Lees verder
2018
2021-09-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

afbetaling

afbetaling - zelfstandig naamwoord uitspraak: af-be-ta-ling 1. de volledige betaling ♢ de afbetaling van deze televisie was pas na twee jaar 1. kopen op afbetaling [waarbij je het volledige bedrag...

Lees verder
2016
2021-09-22
Findio

Findio is dé manier om online geld te lenen.

Afbetaling

Een afbetaling houdt in dat een schuld in gedeelten wordt terugbetaald. Bij een afbetaling wordt over het algemeen een vast bedrag per maand vastgesteld dat men dient te betalen aan de schuldeiser of kredietverstrekker. Een afbetaling kan betrekking hebben op allerlei vormen van schulden of leningen. Zo kan men een product kopen met afbetaling, waa...

Lees verder
1998
2021-09-22
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Afbetaling

praten op schertsende uitdr. voor ‘stotteren’. De volkstaal kent hiervoor ook nog de uitdr. hij stottert als een grafplank die niet op zijn plaats te slaan is. Syn. in blokletters praten. In het Engelse slang zegt men to talk with a limp, eigenlijk ‘hinkend praten’. Je krijgt van mij de sleutel van het grafje gaat ’s avonds naar, nou, laat eens ki...

Lees verder
1981
2021-09-22
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Afbetaling

Bij koop op afbetaling wordt het goed direct geleverd, maar de prijs wordt - afgezien van een eerste aanbetaling - in termijnen afbetaald. Vaak wordt overeengekomen dat de hele afbetalingsschuld direct opeisbaar wordt als de koper in gebreke blijft om zijn termijnschuld op tijd te betalen. Bij koop op afbetaling wordt de koper na levering onmiddell...

Lees verder
1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

afbetaling

afbetaling - af'betaling, v. (-en), een vorm van koop en verkoop, waarbij de partijen overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in twee of meer termijnen nadat de verkochte zaak aan de koper is overgedragen, al dan niet in eigendom; koop op —, koop en verkoop op afbetaling. In Nederland regelt de Wet op het afbetalingsstelsel (13.7.1961 Stb. 218)...

Lees verder
1952
2021-09-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Afbetaling

s., ôfbitelling; op —, op ôfbiteljen.

1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Afbetaling

v. (-en), inz. in de bet. 2.: op afbetaling kopen, leveren ; een stofzuiger op afbetaling.

1949
2021-09-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Afbetaling

betaling in termijnen van op crediet gekochte goederen. Bij de overeenkomst wordt meestal bepaald, dat verkoper eigenaar van het goed blijft, tot koopsom geheel voldaan is (huurkoop). A. komt vooral voor bij koop van meubelen, naai- en wasmachines, stofzuigers en radio’s. Nadat het buitenland was voorgegaan (Duitsl. reeds in 1894) kwam in Ned...

Lees verder
1940
2021-09-22
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Afbetaling

Vooral in de kleinhandel toegepast systeem, waarbij het gekochte direct, al dan niet tegen betaling van een eerste termijn, in het beschikkingsrecht van den kooper overgaat, terwijl de betaling in vooraf vastgestelde termijnen volgt. In de regel worden maatregelen getroffen, waardoor de kooper eerst na betaling van de laatste termijn eigenaar wordt...

Lees verder
1933
2021-09-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Afbetaling

betaling v. gekochte goederen in gedeelten volgens contractueele overeenkomst, waarbij gewoonlijk het gekochte èn het reeds betaalde bedrag voor den kooper verloren gaan zoo deze in gebreke blijft.