De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gepubliceerd op 07-06-2020

Crediet

betekenis & definitie

overeenkomst, waarbij de ene partij haar prestatie' onmiddellijk, de andere eerst na verloop van zekere termijn levert. Dit kan bv. een koopovereenkomst zijn, waarbij de koper niet direct behoeft te betalen.

Belangrijker nog is de overeenkomst van geldlening, waarbij de uitlener onmiddellijk een som geld ter beschikking van de lener stelt, deze laatste eerst na verloop van tijd rente en aflossing moet betalen. Instellingen, die zich bij wijze van bedrijf met het verlenen van C. bezighouden, zijn met name de banken. Naar gelang van de tijd, gedurende welke de C. ontvangende partij uitstel van prestatie krijgt, onderscheidt men kort en lang C. De grens is ongeveer 3 mnd. Naar het doel, waarvoor C. wordt verleend, onderscheidt men productief en consumptief C.: het eerste stelt C.-nemer in gelegenheid productie ter hand te nemen, welke slechts langs omweg op consumptie gericht, doch ten slotte voordeliger is; consumptief C. stelt C.-nemer in gelegenheid in zijn behoeften of in die van zijn gezin te voorzien (bv. verkoop op afbetaling).