Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Gepubliceerd op 11-11-2021

of

betekenis & definitie

I. (nevenschikkend voegw.: 1 tegenetellend; 2 schijnbaar gelijkstellend):

1. ja of neen; 2 een adverbium of bijwoord, anders gezegd;

II. (onderschikkend voegw.: 1 voorwaardelijk; 2 grammatisch verbindend):

1. ik neem het aan, of gij het goedvindt of niet; (meer toegevend: ofschoon): of hij al boos is, het kan mij niets schelen; (meer vergelijkend: alsof): het is, of gij doof zijt;
2. ik vroeg hem, hij kwam; nog: wil je mee? nou of ik! en of!