Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 17-05-2017

Conjunctuur

betekenis & definitie

Conjunctuur is de term voor de min of meer regelmatige op- en neergaande beweging van het economische leven. Vrij algemeen wordt aangenomen dat de oorzaken van deze golfbeweging liggen in het feit dat de produktiecapaciteit en de bestedingen niet in de pas lopen.

Er is een laagconjunctuur als de groeicijfers van de produktie tegenvallen. Zijn de slechte produktiecijfers van tijdelijke aard, dan is er sprake van een recessie. Bij een vrij grote en langdurige teruggang is er een baisse of depressie (jaren dertig).Als er een herstel optreedt dat zichzelf regelmatig versterkt, ontstaat hoogconjunctuur. Is de expansie zo groot dat de produktiecapaciteit niet langer in staat is aan de stijgende vraag te voldoen, dan ontstaat een hausse of een overspanning. Slaat deze stijgende lijn om in een da-lende lijn, dan is er sprake van een crisis.

De regelmatige groeibeweging wordt aangeduid met trend. Een plotselinge verandering heet trendbreuk. Conjunctuurbewegingen worden als volgt ingedeeld (naar Schumpeter):

1. De lange conjunctuurgolf of Kondratie-golf. De gemiddelde duur is ongeveer vijftig jaar.
2. De gewone conjunctuurgolf of Junglar-golf. De gemiddelde duur is ongeveer tien jaar.
3. De korte conjunctuurgolf of Kitchin-golf. De gemiddelde duur is ongeveer drieënhalf tot vier jaar.

Als na een periode van laagconjunctuur herstel optreedt, en er volgt een periode van hoogconjunctuur die via een neergaande beweging leidt naar een periode van laagconjunctuur, dan is er een volledige economische golfbeweging voltooid: de conjunctuurcyclus.