Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Vraag

betekenis & definitie

Om in onze behoeften te voorzien moeten we voortdurend goederen en diensten aanschaffen. In de economie wordt gezegd dat er een vraag naar goederen wordt uitgeoefend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de individuele en collectieve vraag.

Factoren die van invloed zijn op de gevraagde hoeveelheid goederen, zijn:

- het behoeftenschema van de consument;
- het inkomen van de consument;
- de prijs van het goed;
- de prijs van eventuele substituutgoederen;
- de prijs van andere goederen in het algemeen;
- het aantal consumenten.

Het behoeftenschema kan veranderen door bijvoorbeeld een verandering van smaak. Ook de hoogte van het inkomen bepaalt in sterke mate dit behoeftenschema. Mocht een bepaald artikel te sterk in prijs stijgen, dan is de consument geneigd een alternatief te zoeken. Ook de prijs van andere goederen is bij een bepaald budget van invloed op het bestedingspatroon.