Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-11-2019

Venusspiegel

betekenis & definitie

(Specularia), een plantengeslacht van de fam. der klokjesachtigen, komt in verschillende soorten in N. Amerika en om de Middell. Zee voor. In onze streken vindt men vrij algemeen S. speculum met violette bloemen in een pluim; eveneens tusschen het koren, maar zeldzamer, is S. hybrida met purpergekleurde bloemen, die dichter op elkander staan.

Bouman.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!