The almighty dollar betekenis & definitie

The almighty dollar - De almachtige dollar. In deze combinatie is dit slagwoord voor het eerst gebruikt door Washington Irving in een schets The Creole Village in het New-Yorksche tijdschrift The Magnolia (1836). Het was bijna in denzelfden tijd, dat graaf August von Platen in Duitschland een gedicht schreef „der Rubel auf Reisen” (1833), de roebel op reis (Platens Sämtliche Werke, Max Hesse, Leipzig, z. j. I, 137).

Het tweede kwartaal nl. van de 19e eeuw draagt als kenmerk een plotseling enorm stijgende stoffelijke welvaart. Zie Amerikanisme. Brouwer