Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 01-04-2019

August

betekenis & definitie

August - keurvorst van Saksen, * 1526, † 1586; tweede zoon van hertog Hendrik den Vromen, volgde 1553 zijn broeder Maurits op als keurvorst; deed veel voor de welvaart van zijn land, voor mijnbouw, nijverheid, verkeer (Leipziger Messe) en onderwijs; vergrootte zijn gebied met drie bisdommen en was als streng Lutheraan onverdraagzaam ook tegen de Calvinisten. Hij was gehuwd met een dochter van Christiaan III van Denemarken.