The Glorious Revolution betekenis & definitie

Aldus wordt gewoonlijk in de traditioneele Eng. geschiedenis genoemd de groote omwenteling van 1688-’89, waarbij de Kath. koning Jacob II uit het huis Stuart van den troon werd gestooten door zijn schoonzoon, den Ned. stadhouder prins Willem III van Oranje, en waarna deze met zijn gemalin Maria werden gekroond tot koning en koningin van Engeland.

v. Gorkom.