Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 29-10-2019

Pagina

betekenis & definitie

in de typographie het bedrukt gedeelte van de bladzijde van een boek, of een stuk zetsel, bestaande uit losse lettertypen of zetmachineregels, tot een p. gevormd.