Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 29-10-2019

Onderdaan

betekenis & definitie

Degene, die en voor zoover hij aan bestuursgezag onderworpen is. → Gezag.