Wat is de betekenis van onderdaan?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderdaan

onderdaan - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die behoort tot een bepaald land, meestal een koninkrijk Is de koning ook een onderdaan? Woordherkomst Vanaf ónderdaen (onderworpen) of ónderdoen (onderwerpen) Antoniemen bovendaan

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderdaan

onderdaan - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-daan 1. wie aan de staat moet gehoorzamen ♢ zij horen tot de onderdanen van dit land 1. onderdaan (grappig) [been] Zelfstandig naa...

Lees verder
1980
2022-12-04
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Onderdaan

Voor de verklaring van het woord onderdaan moeten wij teruggaan naar een werkwoord onderdoen dat de klemtoon op de eerste lettergreep had en dat betekende: onderwerpen, de baas worden. Het voltooide deelwoord luidde: ondergedaan. Daaruit is het bijvoeglijke naamwoord onderdaan ontstaan, dat betekende: onderworpen en dat later is vervangen door onde...

Lees verder
1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onderdaan

m. (-danen), 1. eig. ondergeschikte; 2. een bewoner van een land met betrekking tot vorst of staat; 3. (mv., scherts.) benen: ik word een dagje ouder, mijn onderdanen willen niet best meer mee.

Lees verder
1952
2022-12-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onderdaan

s., ûnderdien.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onderdaan

m. en v. (...danen), 1. iem. die aan een ander onderworpen is, uitsluitend gezegd in betrekking tot een regerende vorst of een souvereine staat, van de personen die aan de oppermacht van de vorst of de staat ondergeschikt zijn, onder hun gebied, bewind of gezag staan: in geen geval mogen de onderdanen des konings vreemde ordetekenen, titels, ran...

Lees verder
1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

onderdaan

m. en v. onderdanen (eig. ondergeschikte, dienaar; een bewoner van een land met betrekking tot den vorst of de staat): ik blijf uw getrouwe onderdaan; scherts, mijn onderdanen, a) de benen, b) de voeten.

1933
2022-12-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Onderdaan

Degene, die en voor zoover hij aan bestuursgezag onderworpen is. → Gezag.

1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

onderdaan

1. (‘ondər) m. en v. (...danen) persoon die aan de oppermacht van een vorst of staat ondergeschikt is: ’s konings ...danen; Scherts, mijn ...danen, mijn benen of voeten. Tgst. gezaghebber 2. (‘da:n) bn. Veroud. onderdanig

Lees verder
1921
2022-12-04
Levende taal

T. Pluim - 1921

Onderdaan

eig. ondergedaan — onderworpen. Vroeger was het ook een bijv. n.w. (thans: onderdanig): „Mensch en vee zijn onderdaan aan 't sterven.” (Vondel.)

1916
2022-12-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Onderdaan

Onderdaan. - Behalve zij, die Nederlander zijn volgens de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, zijn krachtens de wet van 10 Febr. 1910, Stb. 55 ook Nederl. onderdanen: 1) zij, die in Ned. Indië zijn geboren uit ouders aldaar gevestigd, of, is de vader niet bekend, uit een aldaar gevestigde moeder; 2) de in N. I. geborenen, wier ouders...

Lees verder
1911
2022-12-04
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Onderdaan

eig. ondergedaan, van onderdoen = onderwerpen; vroeger was onderdaan (voor ondergedaan) ook een bijv .nw. (thans onderdanig), bijv. bij Vondel: „En mensch en vee zijn onderdaan aan ’t sterven”.

1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderdaan

Het begrip onderdaan heeft 2 verschillende betekenissen: 1. onderdaan - bn. (veroud.) onderdanig. 2. onderdaan - m. en v. (...danen), ONDERDANE, v. (-n), iem. die aan een ander onderworpen is, uitsluitend gezegd in betrekking tot een regeerenden vorst of een souvereinen staat, van de personen die aan de oppermacht van den vorst of den staat onderg...

Lees verder