Wat is de betekenis van onderdaan?

2023-06-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

onderdaan

onderdaan - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die behoort tot een bepaald land, meestal een koninkrijk Is de koning ook een onderdaan? Woordherkomst Vanaf ónderdaen (onderworpen) of ónderdoen (onderwerpen) Antoniemen bovendaan

Lees verder

Direct toegang tot alle 13 resultaten over onderdaan?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

onderdaan

onderdaan - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-daan 1. wie aan de staat moet gehoorzamen ♢ zij horen tot de onderdanen van dit land 1. onderdaan (grappig) [been] Zelfstandig naa...

Lees verder
2023-06-04
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Onderdaan

Voor de verklaring van het woord onderdaan moeten wij teruggaan naar een werkwoord onderdoen dat de klemtoon op de eerste lettergreep had en dat betekende: onderwerpen, de baas worden. Het voltooide deelwoord luidde: ondergedaan. Daaruit is het bijvoeglijke naamwoord onderdaan ontstaan, dat betekende: onderworpen en dat later is vervangen door onde...

Lees verder
2023-06-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Onderdaan

s., ûnderdien.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Onderdaan

m. en v. (...danen), 1. iem. die aan een ander onderworpen is, uitsluitend gezegd in betrekking tot een regerende vorst of een souvereine staat, van de personen die aan de oppermacht van de vorst of de staat ondergeschikt zijn, onder hun gebied, bewind of gezag staan: in geen geval mogen de onderdanen des konings vreemde ordetekenen, titels, ran...

Lees verder
2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

onderdaan

m. en v. onderdanen (eig. ondergeschikte, dienaar; een bewoner van een land met betrekking tot den vorst of de staat): ik blijf uw getrouwe onderdaan; scherts, mijn onderdanen, a) de benen, b) de voeten.

2023-06-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Onderdaan

Degene, die en voor zoover hij aan bestuursgezag onderworpen is. → Gezag.

2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

onderdaan

1. (‘ondər) m. en v. (...danen) persoon die aan de oppermacht van een vorst of staat ondergeschikt is: ’s konings ...danen; Scherts, mijn ...danen, mijn benen of voeten. Tgst. gezaghebber 2. (‘da:n) bn. Veroud. onderdanig

Lees verder
2023-06-04
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Onderdaan

eig. ondergedaan — onderworpen. Vroeger was het ook een bijv. n.w. (thans: onderdanig): „Mensch en vee zijn onderdaan aan 't sterven.” (Vondel.)

2023-06-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Onderdaan

Onderdaan. - Behalve zij, die Nederlander zijn volgens de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, zijn krachtens de wet van 10 Febr. 1910, Stb. 55 ook Nederl. onderdanen: 1) zij, die in Ned. Indië zijn geboren uit ouders aldaar gevestigd, of, is de vader niet bekend, uit een aldaar gevestigde moeder; 2) de in N. I. geborenen, wier ouders...

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

onderdaan

m. (-danen), 1. eig. ondergeschikte; 2. een bewoner van een land met betrekking tot vorst of staat; 3. (mv., scherts.) benen: ik word een dagje ouder, mijn onderdanen willen niet best meer mee.

Lees verder
2023-06-04
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Onderdaan

eig. ondergedaan, van onderdoen = onderwerpen; vroeger was onderdaan (voor ondergedaan) ook een bijv .nw. (thans onderdanig), bijv. bij Vondel: „En mensch en vee zijn onderdaan aan ’t sterven”.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Onderdaan

Het begrip onderdaan heeft 2 verschillende betekenissen: 1. onderdaan - bn. (veroud.) onderdanig. 2. onderdaan - m. en v. (...danen), ONDERDANE, v. (-n), iem. die aan een ander onderworpen is, uitsluitend gezegd in betrekking tot een regeerenden vorst of een souvereinen staat, van de personen die aan de oppermacht van den vorst of den staat onderg...

Lees verder