Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 16-10-2019

2019-10-16

Noordlaren

betekenis & definitie

Dorp in de Gron. gem. → Haren (XII 448 C3).