Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

Metten

betekenis & definitie

(Lat. matutina = tot den morgen behoorende), oudtijds het Ochtendofficie, dat heden Lauden genoemd wordt. Thans zijn de M. het Nachtofficie, voorheen Vigiliae (= waken) geheeten. Zie ➝ Brevier.

Voor de Donkere Metten of Treurmetten, zie ➝ Donkere Metten.