Wat is de betekenis van Brevier?

2020
2021-08-02
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

brevier

betekenis geheel van vaste dagelijkse gebeden uitspraak [bruh-vier] citaat "In zijn particuliere leven heeft de kardinaal zich altijd onberispelijk gedragen. Hij is ook een oprecht vrome priester die dagelijks de mis opdraagt, zijn brevier bidt en zich verdiept in geestelijke lectuur." Bron: Kardinaal Simonis wist al veel eerder van mis...

Lees verder
2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

brevier

brevier - Zelfstandignaamwoord 1. katholiek gebedenboek opgeplitst in vier delen, voor elk jaargetijde één brevier - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van brevieren ♢ Ik brevier 2. gebiedende wijs van brevieren brevier! 3....

Lees verder
2004
2021-08-02
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Brevier

Zie getijdenboek.

1994
2021-08-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Brevier

[kerk. Lat. breviarium, betekende in klass. Lat. kort overzicht, van brevis = kort, breviarius = kort samengevat] getijdenboek der rk geestelijken, ontstaan door inkorting (vandaar de naam) van de vroegere lange getijden; deze inkorting geschiedde oorspr. t.b.v. de zielzorgers, die het koorgebed niet konden bijwon...

Lees verder
1993
2021-08-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Brevier

(breviarium) getijden- of gebedenboek (r.k.); gebeden uit dit boek; kleine lettersoort

1990
2021-08-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

brevier

brevier - Verwijst naar boeken of andere documenten die de psalmen, hymnen, gebeden, lessen en andere voordrachten bevatten die een katholieke of andere christelijke geestelijke nodig heeft om de dagelijkse getijden te bidden. De getijden zijn de gebeden die op vaste uren verspreid over de dag gezegd of gezongen worden. In de 11de eeuw verscheen ee...

Lees verder
1981
2021-08-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Brevier

het gebed (vooral bestaande uit psalmen) waartoe de katholieke priesters dagelijks verplicht zijn. Dit gebed werd oorspronkelijk gemeenschappelijk gebeden, zoals nu nog de monniken doen (koorgebed).

1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

brevier

brevier - [Lat. breviarium, korte inhoud], o. (-en), 1.getijden- of gebedenboek van r.k. priesters; ook de gebeden zelf, naar vaste indeling van dag en uur (metten, lauden, vier kleine uren, vespers en completen) te bidden door de bedienaren van de Kerk (priesters en vele kloosterlingen) ; zijn bidden, lezen; (bij uitbreiding) verzameling van gedra...

Lees verder
1955
2021-08-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BREVIER

is het boek waarin de officiële gebedstijden van de Kerk zijn opgenomen. Dikwijls wordt het woord ook gebruikt voor de getijden zelf. De getijden worden vanouds samengesteld uit psalmen, hymnen, lezingen uit de H. Schrift, de Vaders en Heiligenlevens, gezangen (antiphonen en responsories) en gebeden (zie ook Gebedstijden). Voor al deze delen,...

Lees verder
1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Brevier

1. o. (Zuidn. m.) (-en), (R.-K.) getijden- of gebedenboek der priesters, bevattende psalmen, kerkelijke liederen, levensbeschrijvingen van heiligen, homilieën der Vaders; ook de gebeden zelf naar vaste indeling van dag en uur (metten, lauden, vier kleine uren en completen) te bidden door de bedienaren der kerk (priesters en vele kloosterlingen...

Lees verder
1948
2021-08-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

brevier

breviarium. (Lat.) o. getljboek, kort Latijns gebedenboek der R.K. geestelijken.

Lees verder
1928
2021-08-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Brevier

Behalve dus een gebedenboek voor de R. K. geestelijken is brevier ook nog de naam van een soort letter, die in de boekdrukkunst gebruikt wordt. Het is een heel klein lettertje en het heet „brevier”, omdat met dit soort lettertjes het Breviarium Romanum voor het eerst gedrukt werd, in de 16e eeuw n.l. Het lettertje moest wel klein zijn,...

Lees verder
1926
2021-08-02
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Brevier

Latijn: breviarium, Roomsch-kerkelijk uren-gebed en het liturgische boek, dat den tekst daarvan bevat.

1898
2021-08-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Brevier

Het begrip brevier heeft 2 verschillende betekenissen: 1. brevier - BREVIER, o. (-en), (R.-K.) getij, gebedenboek der priesters, bevattende psalmen, kerkelijke liederen, levensbeschrijvingen van heiligen, homilieën der Vaders; ook de gebeden zelf naar vaste indeeling van dag en uur te bidden door de bedienaren der kerk (priesters en vele kloos...

Lees verder
1864
2021-08-02
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

brevier

brevier - o. (r.k.) getij-, gebedenboek; (boekdr.) zekere kleine lettersoort