J'accuse betekenis & definitie

(Fr., = Ik beschuldig), het opschrift van den sensationeelen open brief op 13 Jan. .1898 door Emile Zola in nr. 87 van jg. 2 van „l’Aurore” gericht tot den president van de Fr. republiek aangaande de → Dreyfus-zaak.