Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

Jan

betekenis & definitie

Verkorte naam van ➝ Joannes. Zie ook ➝ Johan(nes), Jean en Juan.