Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

2019-08-15

J’y suis et j’y reste

betekenis & definitie

(Fr., = Ik ben er en ik blijf er). Dit schreef ➝ Mac-Mahon in den Krim-oorlog op 8 Sept. 1855 bij de bestorming van den Malakow aan den opperbevelhebber, die hem had laten waarschuwen, dat de Russen het op zijn toren gemunt hadden (R.

Alexandre, Le musée de la conversation, Parijs 41902, 708). In verband met het feit, dat Mac-Mahon zichzelf niet in staat rekende onder die omstandigheden dergelijken „lapidairen” stijl te gebruiken, mag gewezen worden op eenzelfden tekst uit Eugène Scribe’s opera Le lac des fées, 1,5, dateerend uit ca. 1840.Brouwer.