Idzard betekenis & definitie

Ca. 1521 pastoor te Grouw, was een der voornaamste „Geldersche Friezen”, die den graaf van Meurs, stadhouder van Friesland vanwege Karel van Egmond, trouw bleven in den strijd tegen Georg Schenk van Toutenburg, stadhouder van den keizer.