Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-07-2019

2019-07-22

F. o. b

betekenis & definitie

F. o. b - Afk. voor free on board (Eng.) = vrij aan boord; bijv. fob Rotterdam is een prijsconditie, waarbij de kosten tot en met die van de inlading in de zeeboot te Rotterdam in den prijs berekend zijn. De beteekenis van deze conditie is niet in alle landen dezelfde.

Witsenboer