Easton betekenis & definitie

Stad in Pennsylvanië (Ver. Staten van Amerika, 40° 40' N., 75° 13' W.), mooi gelegen aan de monding van de Lehigh in de Delaware.

Ca. 35 000 inw. Handelscentrum van een streek, die rijk is aan mineralen en landbouwproducten.Veelzijdige industrie.

Lafayette-college. p. Cyrillus Cornelis Easton Ned. journalist, tevens astronoom; * 1864 te Dordrecht, ✝ 1929 te Den Haag; hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag (1906— ’23).

Als astronoom is hij autodidact. Zijn belangrijkste werk is een fijne teekening met beschrijving van den Melkweg; hij was ook de eerste, die den Melkweg als een spiraalnevel opvatte.

Verder statistische sterrenkunde en statistiek van het klimaat. In 1903 verleende de Groningsche universiteit hem het doctoraat h.c. in de wis- en sterrenkunde.Werken: La voie lactée (1893). Reesinck Eastriver De breede, Oostelijke arm van de Hudson (Ver. Staten van Amerika, 40° 40' N., 37° 50' W.), 30 km lang en 1 200 m breed. De E. verbindt de Straat van Long Island met de Baai van New York en scheidt Manhattan van Long Island. Het druk verkeer tusschen deze beide deelen van New York wordt onderhouden door meerdere groote bruggen (de beroemde Brooklyn-brug) en een tunnel. E. heeft de meest moderne haveninstallaties. Meerdere eilanden. p.

Cyrillus
East St. Louis Stad in Illinois (Ver. Staten van Amerika, 38° 36' N., 90° 10' W.), aan de Mississippi; ca. 75 000 inwoners. Een der grootste spoorwegcentra der Ver. Staten, en industrie-voorstad van St. Louis aan de overzijde der rivier.

Vleeschconserven en vleeschverpakking, ijzerindustrie, chemicaliën, aluminium. Groote veemarkt, vooral paarden. In de nabijheid steenkolenmijnen. p. Cyrillus Eau Claire Stad in Wisconsin (Ver. Staten van Amerika, 44° 50' N., 91° 19' W.), gelegen aan de bevaarbare Chippewa; ca. 27 000 inw. E.

C. is het voornaamste handelscentrum voor de vruchtbare Chippewa-vallei. Duitsch-Kath. kerk. Houten papierindustrie. Houthandel. p. Cyrillus Eau de Javelle Een kaliumhypochloriet-oplossing, die verkregen wordt door een opl. van chloorkalk in water te vermengen met een opl. van kaliumcarbonaat in water en gebruikt wordt voor wondwater. Tegenwoordig meest vervangen door → Dakinsche vloeistof. Hillen Eau de Labarraque → Bleekwater.