Wat is de betekenis van Chineezen?

1933
2022-10-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Chineezen

Chineezen - ➝ China (volkenkundig).

1914
2022-10-01
West-Indië 1914

Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Chineezen

Zie IMMIGRATIE.