Baala (bijb. plaats) betekenis & definitie

Baala (bijb. plaats) - 1° Cananeesche plaatsnaam voor OudTestam. Cariathiarim (Jos. 15,9 e.a.).

2° Bijb. plaats in het gebied van Simeon (Jos. 15, 29; ook Bala, Bilha).
3° Berg aan Noordgrens van het gebied van Juda (Jos. 15,11).