Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

Gepubliceerd op 02-01-2020

JESUS

betekenis & definitie

(Lat. voor het Gr. Ièsous, dat weer een weergave is van het Hebr.

Jesjoea of Jehosjoea, hetwelk „Jahweh is redding” of „Jahweh redt” betekent, gelijk ook blijkt uit de zinspeling van de engel in Matth. 1 : 21), was een veel voorkomende naam in Israël, maar is vooral bekend geworden door Jesus van Nazareth.Over diens optreden in de geschiedenis bestaan er uit de Oudheid slechts enkele niet-christelijke gegevens enige teksten van Suetonius, Tacitus, Flavius Josephus en zinspelingen in de rabbijnse geschriften -, welke mede als bewijs kunnen dienen, dat Jesus een historische persoon en niet een gefingeerde, mythische figuur is geweest. De geschriften van het N.T. lichten ons breedvoerig in over Jesus’ Persoon, handel en wandel en leer, niet slechts de Evangeliën, maar ook de andere, apostolische geschriften, met name de brieven van Paulus. Uit deze gegevens blijkt in historisch opzicht dat Jesus geboren werd 7 of 6 vóór Chr. te Bethlehem uit de maagd Maria; onze tijdrekening, door Dionysius Exiguus vastgesteld, is enige jaren abuis.

Na een verblijf in Egypte, vluchtend voor Herodes de Grote, vestigden zijn ouders, Joseph en Maria, zich te Nazareth, waar Jesus zijn zgn. verborgen leven doorbracht tot ongeveer zijn dertigste levensjaar: vandaar ook zijn naam Jesus van Nazareth. Jesus’ openbaar leven begint met de bekoring door satan en de doop door Johannes.