Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 12-02-2020

motie

betekenis & definitie

('mo:si) v. (—s) [Fr. < Lat. motio < movere, bewegen] 1. Eig. beweging.

2. Metf. mening in een vergadering bij wijze van een voorstel in stemming gebracht: een van afkeuring, goedkeuring, vertrouwen, wantrouwen ; een indienen, voorstellen, aannemen, verwerpen; een van orde, om tot de orde van de dag over te gaan en bijgevolg de beraadslaging te sluiten.