Wat is de betekenis van Motie?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

motie

motie - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) een middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt, dat niet al op de agenda staat, voor kan leggen aan een vergadering Verwante begrippen resolutie

Lees verder
2019
2022-11-30
Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Motie

Een motie is een een uitspraak van één of meer Tweede Kamerleden om aan te geven dat een onderwerp belangrijk is of met een oproep aan de regering om actie te ondernemen.

2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

motie

motie - zelfstandig naamwoord uitspraak: moot-sie 1. voorstel van de vergadering ♢de Tweede Kamer dient een motie in over de kinderopvang 1. een motie van wantrouwen [waaruit blijkt dat het beleid wordt a...

Lees verder
2017
2022-11-30
Politici

Jargon & Slang van Politici

Motie

Motie - uitspraak van de Tweede of Eerste Kamer. Een motie van wantrouwen is de uitspraak van de Kamer waarin een bepaald beleid of een bepaalde minister wordt afgekeurd.

2014
2022-11-30
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Motie

Een motie is een opdracht vanuit het parlement aan de regering om op een bepaald punt tot actie over te gaan. In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen. Dit houdt in dat de burger met zijn stem een volksvertegenwoordiger kan kiezen, die vervolgens zitting zal nemen in de Tweede Kamer. Ook op lokaal niveau (bijvoorbeeld gem...

Lees verder
2000
2022-11-30
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Motie

Voorstel tot het doen van een uitspraak.

1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Motie

[Fr. motion, van Lat. motio, motionis = beweging, van movere, motum = bewegen] voorstel in vergadering waarin een wens vervat is of waarin afkeuring wordt uitgesproken t.a.v. bestuursbeleid.

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Motie

voorstel om over een aangelegenheid een uitspraak te doen

1992
2022-11-30
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Motie

Een motie is een uitspraak van de Eerste of de Tweede Kamer waarin deze een oordeel over een minister of een wens met betrekking tot het beleid van de minister duidelijk kenbaar maakt. Afkorting voor motie van orde.

1992
2022-11-30
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

motie

In een motie spreekt de Kamer haar oordeel uit over de beleidsdaden van een minister of formuleert zij een verzoek (dat overigens door de minister terzijde kan worden geschoven).

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

motie

[ Lat. motio, beweging], v. (-s), uitnodiging van een of meer leden van een beraadslagende vergadering aan hun medeleden om ten aanzien van een niet rechtstreeks aan die vergadering voorgestelde vraag een verklaring uit te spreken: een motie indienen, steunen, aannemen, verwerpen. Men heeft met een motie van orde, te doen, indien daarbij tevens w...

Lees verder
1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Motie

voorstel in een vergadering; beweging.

1952
2022-11-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Motie

s., moasje.

1948
2022-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

motie

(moot sie) v. beweging; a. d.vergadering voorgelegd, een wens or afkeuring bevattend, voorstel.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

motie

v. -s, motiën; Fr.-Eng. (Lat. motio): korte verklaring van een vergadering of een deel er van, bij wijze van voorstel voorgelegd en in stemming gebracht; ook: voorstel: een motie van orde, van wantrouwen; een motie indienen, een motie aannemen. (t = ts).

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Motie

Voorstel, gedaan door een of meer leden aan een vergadering tot het doen van een uitspraak of een wensch. Het is een middel, in de parlementen van vsch. landen in gebruik, om een uitspraak uit te lokken over het beleid van de regeering. Men onderscheidt dan speciaal m. van goedkeuring of afkeuring. De eerste zijn in Ned. niet gebruikelijk.

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

motie

('mo:si) v. (—s) [Fr. < Lat. motio < movere, bewegen] 1. Eig. beweging. 2. Metf. mening in een vergadering bij wijze van een voorstel in stemming gebracht: een van afkeuring, goedkeuring, vertrouwen, wantrouwen ; een indienen, voorstellen, aannemen, verwerpen; een van orde, om tot de orde van de dag over te gaan en bijgevolg de ber...

Lees verder
1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Motie

Motie, - een bij besluit eener vergadering vastgestelde verklaring, waarin deze haar oordeel over een zaak uitspreekt. Men heeft met een motie van orde te doen, indien daarbij tevens wordt bepaald, dat de vergadering tot de orde van den dag overgaat. Hiermede wil men veelal te kennen geven, dat de zaak voldoende besproken is, zoodat thans tot ander...

Lees verder
1914
2022-11-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

motie

motie - v., beweging; voordracht, voorslag, enz. in de kamers der volksvertegenwoordiging.

1910
2022-11-30
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Motie

Motie - beweging, voorstel.